1. Dữ liệu đang được thu thập

– Four TD chỉ thu thập thông tin cần thiết từ khách hàng để cung cấp dịch vụ và sản phẩm, bao gồm:

  – Thông tin cá nhân cơ bản như tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng.

  – Thông tin thanh toán khi mua sản phẩm.

  – Thông tin khác do người dùng tự cung cấp trong quá trình tương tác với trang web hoặc ứng dụng di động của Four TD.

2. Dữ liệu đang được sử dụng như thế nào

 Four TD sử dụng dữ liệu thu thập để:

  – Giao hàng sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

  – Tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng trên trang web và ứng dụng di động.

  – Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới dựa trên phản hồi từ khách hàng.

  – Liên lạc và cung cấp thông tin về các sản phẩm, chương trình khuyến mãi và sự kiện của Four TD.

3. Làm cách nào để xem, sửa đổi và ngăn dữ liệu của tôi bị thu thập

Khách hàng có quyền:
– Xem thông tin cá nhân của họ đã được thu thập bằng cách truy cập vào tài khoản cá nhân trên trang web hoặc ứng dụng di động của Four TD.
– Sửa đổi thông tin cá nhân bất kỳ nếu cần thiết bằng cách cập nhật thông tin trong tài khoản cá nhân.
– Yêu cầu ngừng thu thập hoặc xóa dữ liệu cá nhân bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của Four TD.

4. Bảo vệ quyền riêng tư

– Four TD cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

5. Liên hệ

– Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư của Four TD, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: Fourtdshop@gmail.com

6. Cập nhật và Đánh giá lại

Chính sách Quyền riêng tư của Four TD sẽ được đánh giá định kỳ và cập nhật để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật mới và tiêu chuẩn bảo mật mới nhất.